20 Most Recent 2006 Yamaha DT 125 X Questions & Answers


Hi, Anonymous at ang karaniwang mga suspek ay:
1. Malubhang discharged o nasira na baterya ay dapat magkaroon ng 12.5 volts o higit pa at maipasa ang tamang "LOAD" test kung kinakailangan, maaari kang magkaroon ng isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit kaunti o zero amperage ang baterya ay may mali at dapat mapapalitan, mabibigo ang mga baterya ng AGM sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya.
2. Nabigo ang alternator / generator at o boltahe regulator.
3. Loose o corroded terminal ng baterya at o cables lalo na ang "NEGATIVE" cable, tumingin para sa maluwag, corroded, o sirang konektor sa loob ng cable harness sa "BOTH" nagtatapos.
4. Nabigong pangunahing circuit breaker o ignition switch, lagyan ng check para sa maluwag na koneksyon at pagpapatuloy.
5. Nabigong sistema at o pag-aapoy sa pag-aapoy, suriin para sa pagpapatuloy.
6. Nabigong ignisyon likawin, stator, magneto, ignition / elektronikong module.
7. Nabigong CKP, CPS, CMP, MAP, TPS, o BAS sensor, corroded, hindi kabit-kabit o pinaghiwa wire connector pins / sockets.
8. Ang mga throttle cables at o idle speed ay hindi wastong naayos na hot idle speed ay dapat na 950 RPM hanggang 1000 RPM.
9. Nawalan neutral, side stand o clutch pingga kaligtasan switch.
10. Nawawalan o sinisira ang pumatay ng switch.
11. Ang pump ng akselador ay nasira o hindi gumagana.
12. Tubig o dumi sa sistema ng gasolina, karburator o filter.
13. Pinaghihigpitan, hinarang o kinked linya ng gasolina.
14. Ang tangke ng gasolina ay walang laman.
15. Ang takip ng gas ay hindi venting maayos o fuel tank venting system na hinarangan, lumuwag gas cap at pumunta para sa isang pagsakay sa pagsubok.
16. Nabigo ang bomba ng gasolina, presyon ng presyon at o fuel injectors.
17. Vacuum line mula sa paggamit ng sari-sari sa petcock na nasira, basag, o hindi naka-attach, karburetor vent line plugged.
18. Ang karayom at upuan na natigil ay nakasara sa float bowl.
19. Petcock barado o nasira.
20. Ang switch na anggulo ng anggulo ay may sira o nangangailangan ng pagsasaayos.
21. Pagkasira ng engine ng sakuna, magsagawa ng isang pagsubok sa compression.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
https://yamahaclub.com/forums/topic/21307-dt-125-r-cutting-out-problem
https://www.caferacer.net/forum/technical/21732-dt125-troubleshoot-starts-then-dies.html
https://manualzz.com/doc/1964390/yamaha-dt125x-service-manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-yamaha
YAMAHA DT125R Owner Manual

2006 Yamaha DT... | Answered on Apr 12, 2019


Hi, James you need a wiring diagram for this scenario you will need your service/owners manual if you can't find the best tool you ever bought for your Yamaha, despair not, for a mere zero $0 you can download another one. For more information about your issue and valuable "FREE" downloads that you will need please click on the blue links below. Good luck and have a wonderful day.
DT 125 175 Electrical Problems
DT 125 Power valve problems
Yamaha DT125RE 2005 Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA DT125R Owner Manual

Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e

2006 Yamaha DT... | Answered on Jun 06, 2017


Hi, Dozerbloke for more information about your question and valuable "FREE" downloads that you will need please click on the blue links below. Good luck and have a wonderful day.
yamaha dt 50 lcde motor disassembly 1st part YouTube
yamaha dt 50 lcde motor disassembly 2nd part
Yamaha DT100A 1974 Service Manual
OEM parts for Yamaha
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-dt

Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e2006 Yamaha DT... | Answered on Jun 05, 2017


Hi, Michael and the usual suspects are:
1. Fouled spark plugs.
2. Severely discharged or a damaged battery should have 12.5 volts or more and be able to pass a proper "LOAD" test if necessary, you may have a preliminary reading of 12.5 volts or more but little or zero amperage the battery is faulty and must be replaced, AGM batteries fail in this scenario more so than lead acid batteries.
3. Check battery terminals for damage or corrosion, check the battery cables at "BOTH" ends for loose, corroded, or broken connectors, "INSIDE" and outside the cable harness, perform connector wiggle test and check cables with an ohmmeter if necessary.
4. Loose connection at ignition coil or plug between ignition sensor and module.
5. Spark plug cables in bad condition, shorting/leaking, spark plug cable connections loose check for spark leakage in the dark.
6. Faulty ignition coil or electronic control module.
7. Faulty CKP, CMP, or BAS sensor.
8. Faulty ignition switch.
9. Tilt sensor needs a reset.
10. Security alarm failing to disarm needs reset
For more information about your issue and valuable "FREE" downloads that you will need please click on the blue links below. Good luck and have a wonderful day.
1974 dt 125 no spark help Vintage Enduro Discussions
How to fix No Spark Problem on Motorcycles and Dirt Bikes
Yamaha DT100A 1974 Service Manual
OEM parts for Yamaha
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-dt

Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e


2006 Yamaha DT... | Answered on May 29, 2017


Hi, Timlaarz the answer to this question is way above my pay grade for this situation, I would call or visit my local dealer or reputable shop's service/parts department and inquire about any possible quick fix, answers, or parts inquiry.
For more information about your issue and valuable "FREE" downloads that you will need please click on the blue links below. Good luck and have a wonderful day.
Yamaha DT 200 Parts Accessories eBay
http://www.dualsportbc.com/forums/showthread.php?7698-1991-DT200R
1990 DT200R performance pipe and silencer
http://advrider.com/index.php?threads/official-yamaha-dt200-thread.903135
OEM parts for Yamaha
Yamaha DT200R Owner Manual

Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e

2006 Yamaha DT... | Answered on May 13, 2017


Hi, Ben_paice before testing any electrical component in the Starter Circuit it is "IMPERATIVE" that you have a fully charged battery of 12.5 volts or more and be able to pass a proper "LOAD" test because your battery may have 12.5 volts or more but little or zero amps causing the battery to be faulty and must be replaced, especially "AGM" batteries.
1. Ignition Switch not in the "ON" position.
2. Engine Run Switch in the "OFF" position.
3. Check the battery terminals for damage or corrosion check the battery cables at "BOTH" ends for loose, corroded, or broken connectors, "INSIDE" and outside the cable harness, perform connector wiggle test and check cables with an ohmmeter.
4. Bank angle sensor needs a reset or is faulty.
5. FOB battery low or dead.
6. Faulty ignition switch.
7. Faulty starter button.
8. Faulty kickstand or clutch pull in switch/sensor.
9. Security alarm needs a reset.
10. Starter relay, solenoid, starter have failed or circuit wiring faulty.
11. Starter armature or field coils have failed.
12. Main fuse or circuit breaker may be blown or faulty.
13. The electric starter is working but starter clutch has failed.
14. Check for engine trouble codes.
For more information about your issue and valuable "FREE" downloads that you will need please click on the blue links below. Good luck and have a wonderful day.
Thread DT 125 won start
What to Do Check When Dirt Bike Won Start
Yamaha DT125RE 2005 Service Manual
OEM parts for Yamaha
http://www.dt125.cz/download/Owners_Manual-DT125X_RE.pdf

Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e

2006 Yamaha DT... | Answered on May 11, 2017


Hi, Anonymous for more information about your question and valuable "FREE" downloads that you will need please click on the links below. Good luck and have a nice day.
https://yamahaclub.com/forums/topic/29607-i-have-lost-my-only-soddin-bike-key-help
How to start bike without its key
Yamaha DT125RE 2005 Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA DT125R Owner Manual

Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e


2006 Yamaha DT... | Answered on Jan 31, 2017


Hi, Xstevenmuttr for this scenario you will need your service/owners manual if you can't find the first and best tool you ever bought for your Yamaha, despair not, for a mere zero $ you can download another one. For more information about your issue and valuable "FREE" downloads that you will need please click on the links below. Good luck and have a nice day.
https://yamahaclub.com/forums/topic/11125-dt-125-1989-how-much-fork-oil-and-what-grade
78 DT125 Fork Oil
http://www.motogelnar.cz/manual/YAMAHA/DT125X_RE-05-Service_Manual.pdf
OEM parts for Yamaha
http://www.dt125.cz/download/Owners_Manual-DT125X_RE.pdf

Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e

2006 Yamaha DT... | Answered on Jan 11, 2017


It will probably be 12volt 5Ah. Check with your local dealer for confirmation and exact size.

2006 Yamaha DT... | Answered on Aug 01, 2011


Check for any splits on the rubber intake sleeve.this is what connects the carb to the bike.If this does not rectify the fault then strip down and clean the carb jets especially the idle jet as it may be slightly blocked causeing such symptoms.good luck

2006 Yamaha DT... | Answered on Jul 02, 2011


You most likely have a blown head gasket.

2006 Yamaha DT... | Answered on Oct 30, 2010


The police department could find out but they probably would not tell you. They are pretty freaky about giving out information. Try the vehicle regristration department in your city. The gals at the counter would be more willing to help if done on a slow day. They may not want to help unless you tell them why you want to know. Beyond that, the VIN will not help and the engine number is a total waste of time. Understand, if the bike was never licensed for the street, ie., no headlights, horn, turn signals or brake lights, there would not be a registration number for it; just a title of ownership. Please rate my answer. Thanks.

2006 Yamaha DT... | Answered on Aug 15, 2010


check the gear plates and concult to a mechanics

2006 Yamaha DT... | Answered on Jul 04, 2010


its a 1000cc i think, and if its been hot wired it will be most likely in the key part of the wiring, Most bikes if you unplug the key wires it will start but have no lights, if you can get me the make and model i can find you a wire diagram and tell you how to hotwire it.

send a buzz on msn ( Skuly@hotmail.com )
thanks.

2006 Yamaha DT... | Answered on Feb 16, 2010


DISK

unbolt the caliper (the thing that grabs the disk) get a pair of big pliars and compress the caliper back in if it doesnt copress at first, loosen the bleed screw (the little bolt with the hole and nipple on it) until all the way compressed. tighten while fluid is still coming out make sure NO air gets in, take off the old pads and put new ones in bolt back up and fill the resivoure with brake fluid. pump the breaks until they are hard again make sure fluid is topped up.

DRUM

unbolt all attaching lines or supports for the brake, loosen chain tightners and let chain off, unbolt wheel axel and pull wheel out, pull the brake hub out and change the pads pull them up into a V shape and they just pop off. to put back on slot hub into wheel, add spacers and chain tensioners hook chain on, and slide axel back in, make sure theres lots of grease on your bearings while the wheel is off, Dont get any grease on the brake pads or your breaks will not work too well.

if any more assistance needed email me Skuly@hotmail.com

2006 Yamaha DT... | Answered on Feb 16, 2010


hi buddy do these bikes all ready have a kick start as i know the dtr has also you will need a 15a fuse for elec starter

2006 Yamaha DT... | Answered on Dec 03, 2009


hi buddy strip the cylinder off and inspect the small end bearing which part is moving up and down the conrod or piston and get back to me bud

2006 Yamaha DT... | Answered on Oct 05, 2009


I am unsure if your bike uses a coil or CID pack for the spark but whichever it has is most likely the cause. also if you have a kill switch then I would disconnect the wiring to make sure the switch is not grounding out the spark.

2006 Yamaha DT... | Answered on Oct 05, 2009


CHECK YOUR CARB IS SET UP PROPERLY MANUL WILL HELP WITH THIS AND COST ROUND £20.

2006 Yamaha DT... | Answered on Oct 05, 2009

Not finding what you are looking for?
2006 Yamaha DT 125 X Logo

38 questions posted

Ask a Question

Usually answered in minutes!

Popular Products

Top Yamaha Experts

vince

Level 3 Expert

1234 Answers

Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf

Level 3 Expert

1176 Answers

Paul Ellermets

Level 1 Expert

6 Answers

Are you a Yamaha Expert? Answer questions, earn points and help others

Answer questions

Manuals & User Guides

View Most Popular

DT 125 X Yamaha

  • DT 125 X Yamaha

Most Popular Question

need know

  • Motorcycles
Loading...